Reklam

Bir hizmetin genel yayın araçlarında tarif edilerek geniş halk kitlelerine duyurulması…
Medya Planlama
Markanın planlamasını dönemin değişen şartlarına göre analiz ederek en doğru performansı sunuyoruz.
Sponsorluk Yönetimi
Markanın farklı etkinlik, organizasyon ve sponsorluk çalışmalarıyla tüketicilerle farklı platformlarda bir araya gelmesinin sağlanması.